Default title

Don’t control the object.

If your body positions are in the right place,

the object will be where it’s supposed to be.” – Miranda Oldroyd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *