Workout van de week

De workout van de week is: 3 rounds of: 5′ AMRAP (5 minuten zo veel mogelijk herhalingen) — 3 Power cleans (70kg) — 6 Push ups (HR = hand release) — 9 Box jumps (24 inch = 60cm) (op de box volledig strekken) 1′ Rest (1 minuut rust) Waar je de eerste ronde eindigt, de[…]